Hidravlične naprave | Zelenik hidravlika in strojništvo

Hidravlične naprave

Hidravlične naprave izdelujemo po potrebah in željah kupca. Naprave so popolnoma namenske in rešujejo nastali problem pri dvigovanju.

  • Stiskalnice za uničevanje odpadne embalaže, v tem primeru odpadnih sodov
  • Presipna naprava
  • Brusilnik stropov
  • Poravnalna naprava kot del tekočega traka

V Zelenik hidravlika in strojništvo sami izdelujemo tudi posamezne dele naših naprav kot so agregati, bloki in cilindri. Kjer je prostora malo in ga želite najbolje izkoristiti – oder v večnamenski dvorani.